C/Marina 115, 17244 Cassà de la selva.
+34972464806

CCTV

page2_img1

Sistemes de seguretat i videovigilància

El circuit tancat de televisió ens permetrà controlar l'empresa, residència o nau industrial en tot moment, ja sigui en directe o visualitzant gravacions de dies anteriors. Aquest control el podem dur a terme des de l'empresa o mitjançant Internet a qualsevol punt del món. A més TELCAT s'encarrega de totes les gestions administratives amb l'agència de Protecció de Dades per legalitzar la instal·lació.

Es pot tenir la necessitat de protegir o controlar un espai o recinte ampli exterior com les hortes solars. Un sistema de vigilància perimetral ens garanteix la seguretat d'aquest espai amb barreres d'infraroig instal·lades en columnes, barreres microones, sistemes de cable sensor, sistemes d'electrificació i sistemes de detecció per fibra òptica.

Amb el software dels sistemes de videoanàlisi podem tractar, analitzar i actuar amb una gran fiabilitat les imatges rebudes des de el sistema de CCTV instal·lat en el recinte. A través del tractament de les imatges i preconfiguració del software podrem activar diferents funcions segons el protocol anteriorment establert.